Innkalling til årsmøte søndag 8. mars 2020 kl. 16.30

Vanlige årsmøtesaker.
Saker som du ønsker styret skal behandle sendes skriftlig til styret innen 01.03.20.

Her er oversikt over Fil Tillitsvalgte 2019

 

 

 

Dokumentet viser valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2019. Innstillingen ble vedtatt. Valgkomite til årsmøtet 2020 består av Arild Bratsberg og Simon Rydningen.