Medlemsmøte 18. 09.13

Velkommen til medlemsmøte onsdag 18.09.13  Kl.: 19:30 Sak: Høsten aktiviteter/oppnevning av komiteer o.l. Dugnad – ting som skal/må gjøres Eventuelt – Er det noe du ønsker vi skal ta opp kan det også meldes til leder på forhånd. Hilsen styret