Årsmøte 2014

Tirsdag 25.02.14 kl. 18.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp må sendes styret v/ Anne S. (anne.strommesen@gmail.com) innen 15.02.14.

Lapskaus serveres. Velkommen!