Kontingent 2014

Betalingsoppfordring til gamle og nye medlemmer

Kontingentsatsene for 2014 ble bestemt økt på årsmøtet i 2013:

Voksne kr 250,-
Barn/ungdom under 20 år og voksne over 70 år kr. 150,-

Vi sender ikke ut giro, du betaler til konto 0540.07.80422.
Husk å merke innbetalingen med navn på medlemmet/medlemmene.