Medlemskontingent 2015

Nytt år –  og vi anmoder gamle og nye medlemmer om å betale årets medlemskontingent

Voksne kr 250,-
Barn/ungdom under 20 år og voksne over 70 år kr. 150,-

Vi sender ikke ut giro, du betaler til konto 0540.07.80422 og merker hvem innbetalingen gjelder for.

Det er en stor fordel at din innbetaling er på lagets konto før årets rekefest – som også i år har gunstig billettpris for medlemmer:-)