Innkalling til årsmøte 23.02.17

Torsdag 23.02.17 kl. 18.00 på Framheim.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret innen 15.02.17.

Vanlige årsmøtesaker. Enkel servering: Velkommen!