Årsmøte i UL Fram – søndag 25.02.18

Innkalling til årsmøte

Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet meldes til styret innen 15.02.18.

Vel møtt!