Medlemsskap

Ønsker du å bli medlem av ungdomslaget Fram?

kr 100,- for medlemmer under 20 år og over 70 år

kr 200,- for medlemmer 20 år til 70 år.

Gjelder pr kalenderår Innbetales til kontonr. 0540 07 80422

-satsene gjelder fra 01.01.2011