Medlemskap og kontingent

Informasjon  til medlemmer – gamle og nye:

For å bli medlem/fornye ditt medlemskap betaler du medlemskontingent til vår bankkonto 0540.07.80422.

Kontingent pr. kalenderår: kr 250,- for voksne over 20 år
kr 150,- for barn og deg over 70 år.
kr 600,- for familie (barn og voksne i
samme husstand)

Merk innbetalingen med hvem betalingen gjelder for.

Har du tillitsverv i laget forventer vi at du er «superrask » med å fornye/betale inn årskontingenten!

Ny medlem?:
Send en mail med din fødselsdato og mailadresse til kasserer Annlaug Johnsen
e-post: annskjoh@online.no
Velkommen som medlem!