Bli medlem!

Informasjon  til medlemmer – gamle og nye:

For å registrere ditt medlemsskap betaler du medlemskontingent til vår bankkonto 0540.07.80422.
Kontingenten er kr 250,- for voksne over 20 år, og kr 150,- for barn og deg over 70 år. Merk innbetalingen med hvem betalingen gjelder for.

Har du fått et verv i laget (etter siste årsmøte) forventer vi at du er «superrask » med å betale kontingent:-)!

Velkommen som medlem!

PS: Vi ønsker også at du sender en mail slik at vi får registrert din fødselsdato og mailadresse – og du kan også fortelle ha du er interessert i å være med på av lagets aktiviteter.
Mailen kan du sende til anne.strommesen@gmail.com