Årsmøte 18. februar 2013

Medlemmene innkalles til årsmøte mandag 18. 02.13 kl. 18.00 på Framheim Vanlige årsmøtesaker:

– åpning
– årsmelding fra hovedlag og undergrupper
– regnskap 2012
– arbeidsplan 2013
– valg
– saker lagt fram av styret
– saker lagt fram av medlemmer

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet meldes skriftlig til styret senest mandag 04.02.13.

Vel møtt!