Våren 2013

Hva skjer på huset? Lørdag 4. mai er du velkommen til dugnad på huset. Vi rydder ute og inne 🙂

Mandag 6. mai
 – Strikkekafé

17. mai 
møtes vi til kaffe og kaker på huset –  etter fellesarrangementet i Lauvhallen.

Lavangsvekka/heimkommarhelga: Jeg har sagt ja til at UL Fram skal være med på en «utstilling» av lag, foreninger, næringsliv i Lavangen på heimkommar-arrangementet fredag 21. juni i Lauvhallen.
Lavangsvekka er ganske «fylt opp» med arrangement og jeg er usikker om vi klarer å lage til kakekonkurransen. – Eller om vi skal flytte den til høsten? Tar imot meninger fra dere 🙂