Husflidsnemnda melder

Høsten 2013 er igang

Det pågår 2 vevkurs hver mandag kl. 18.00-21.00. Nye vevere er hjertelig velkommen.

Vi vil arrangere kurs i å lage lugger etter nyttår. De som ønsker å delta må stikke lange lester i ønsket størrelse.

Interesserte i vev og lugger kan ta kontakt med Inger Andreassen
tlf. 951 49 529