Fra årsmøte:

Torsdag 23. februar 2017 var det avholdt årsmøte

Framlagte årsmeldinger, regnskap, budsjett og valg 2017 ble godkjent. Nytt fra 2017 er at husleieprisen øker med 100,- og nytt fra neste år (2018) er at det innføres familiekontigent.

Valgte medlemmer til styret og andre utvalg sees i menyen til venstre.  

Arrangement 2017:

  • Reke og Revy 18.mars
  • Husflidskurs
  • Telenorkarusell (skirenn)
  • 17.mai arr. på huset
  • Arrangement i forbindelse med Lavangsvekka 
  • Artikafe under Arctic Race 10. og 11. august
  • Julemesse
  • Juletrefest