Medlemsmøte 18. 09.13

Velkommen til medlemsmøte onsdag 18.09.13  Kl.: 19:30 Sak: Høsten aktiviteter/oppnevning av komiteer o.l. Dugnad – ting som skal/må gjøres Eventuelt – Er det noe du ønsker vi skal ta opp kan det også meldes til leder på forhånd. Hilsen styret

Dugnad

Dugnad hver mandag  Fra og med 26. august møtes vi til dugnad på huset hver mandag. Tidspunkt kl. 18.00- 21.00 (samtidig med vevkurs) Oversikt over arbeidsoppgaver henger på oppslagstavla i gangen. Flott om tar med «malerklær»:-) Hilsen styret og huskomiteen

Bruktmarked

Ul Fram inviterer til bruktmarked/loppemarked og lørdagskafé Lørdag 5. oktober 2013 fra kl. 12.00-16.00.
Bord/salgsplass koster kr 100,- : trenger du salgsplass ta kontakt med Lene Sæther, anne kari Hommedal eller Anne Strømmesen.

Laget selger kaffe/kaker og lapskaus (fra kl. 13.00).

Velkommen!

Lekekasse

Lekekasse til de yngste Vi lager en lekekasse med leker og tegnesaker som de yngste kan sysselsette seg med når de er med på møter/dugnad/annet på huset. – Har du leke(r) liggende som du vil gi til huset er det flott. Ta gjerne med på medlemsmøtet 18.09.13. Det kan selvfølgelig også være leker som kan brukes utendørs..