Ideer fra myldremøtet 25.10.20

6 medlemmer deltok på myldremøtet!

* «Kampen om Narvik» – Gen. Fleischer hadde en stund hovedkvarter på    
    ungdomshuset. Kan vi lage arrangement? Samarbeid med Krambuvika? 
    Skiltet knyttet til krigsminneløypa må vi få opp på veggen; brev sendes
    kommunen.
* Karneval for barn/unge
* «Bruktbu» istedenfor møterom i 1. etg. ? Tilbud til medlemmer om å donere
    «ting og tang» for salg
* Profilere parkeringsplassen til turgåere i nærområdet
* Erverve arealet på nedsida av Framheim
* Utleie til barnebursdag – skal vi reklamere/profilere tilbudet
* Revy sendes digitalt
* Dartkvelder
* Brettspill hver mandagskveld? Søke Frifond om penger til innkjøp. Låne  
   sjakkspill på  biblioteket.
* Få på plass internett/gjestenett på huset. Vi sjekker priser!
* Søke tilskudd til lydutstyr/høyttalere
* Julemesse
* Fjæra – legge til rette med bålplass og benker
* «Framheims venner» -skal det være mulig med «medlemsskap» kun i huset?
    Sak til årsmøtet.

Takk for alle ideer!