«Oktoberbrev»

Hurra! Vi fyller 125 år! Søndag 17. oktober 2021 er datoen, og vi feirer mandag 18. og lørdag 23.10.21!

I tillegg til husflidsnemnda og vevernes utstilling og kafe i 2. etg. mandag 18.10:
Bente Norbakken stiller ut sin samling av fotballdrakter i 1. etg.

Lørdag 23.10.21 kl. 19.00 er det jubileumsfest på Framheim. Vi venter på din påmelding. NU, TUF og ordfører kommer – og vi håper også du kommer!

Nytt:
Gapahuken fra Samfunnsløftet er kommet og vi arbeider med å få satt den opp i Brekka ved akebakke.


Fra siste styremøte:
Vi kjøper inn lydanlegg til talebruk.
Vi ønsker årlig dialogmøte mellom lag/foreninger og frivilligsentralen.
-Anne har gitt beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg i 2022.

«Maibrev»

Hva skjer i mai:
Det er vår og det er tid for dugnad inne og ute! Det er trivelig å gjøre noe sammen og det er trivelig at det er fint i nærmiljøet vårt.

Velkommen til dugnad inne og ute på Framheim
mandag 10.05.21 kl. 18.00-21.00. Brus, kaffe og noe til kaffen til alle som deltar!
Ta med riva
Strandrydding i perioden 01.-23.05.21. Vi har meldt inn at vi tar strekningen Hesjevikelva-Lia. Deler av strekningen er allerede ryddet av trofaste ryddere!
Roy-Andre Berg er lagets kontaktperson, og du melder til han hvilken strekning du evt. rydder.

Veving
Hver mandag mellom kl. 18-21 er det vevkurs og veving i 2. etg. på Framheim.
«Frambutikken» er også åpen hver mandag.

Liaveien aktivitetspark
Gapahuk og bålpanne leveres i mai/juni. Vi får den fra Samfunnsløftet,Sparebank1 Nord-Norge. Vi må gjøre litt grunnarbeid og støype slik at gapahuken blir festet ordentlig til bakken (=dugnad).

Utebord til frivilligsentralen
Svein-Harald og Jostein har snekret utebord til Lavangen frivilligsentral. Frivilligsentralen har kjøpt inn materialene. Frivilligsentralen er takknemlig for vårt bidrag til uteplassen ved Ornessenteret.

Tilskudd vi er innvilget hittil i 2021:
Sparebankstiftelsen kr. 10 000 til rydding før 17. mai/inkl. rydding i fjæra.

TUF har gitt oss kr. 50 000,- i tilskudd til det vedlikeholdet vi har gjennomført utvendig på Framheim i januar/februar.

Søknader vi har sendt:
Noregs Ungdomslag– vi har søkt om kr. 20 000,- (maksbeløp) til feiring av 125 år for NU og oss.
03.06.21: Vi er innvilget kr 15 000,-

Statsskog Millionen Troms – vi har søkt om kr 10 000,- (maksbeløp) til utebenk i fjæra ved Framheim.
03.06.21: Avslag

Troms Kraft Bærekraftsfondet: Vi har søkt om kr. 50 000,- (maksbeløp) til innkjøp av utstyr til å etablere et folkeverksted for barn og unge- lære søm og reparasjon/gjenbruk/kreativitet.
03.06.21: Vi er innvilget kr 25 000,-

Amedia: Vi har søkt om kr 250 000,- til Liaveien aktivitetspark .
03.06.21: Avslag

Equinor:
03.06.21: Avslag

125 år!
Hildur Sæther, Inger Andreassen og Berit Johnsen blir med i planleggingskomitéen for feiringen av oss selv og Noregs Ungdomslag! Det er rom for et par stykker til i komitéen – meld fra til Anne om du vil være med. Anne (og 1 til?) skal være med fra styret, og vi satser på et planleggingsmøte i mai.
I søknaden til NU – som måtte sendes 1. mai – og derfor ikke er skrevet av en samlet hovedkomite – har leder skrevet at vi planlegger utstillinger for bygda og sosialt samvær for medlemmer – alt i oktober. NUs vilkår for tilskudd til feiring av jubileet er at arrangement skal speile aktiviteten i laget og ha minst 10 deltakere. Det vi kommer til å gjøre av markering/feiring må være i hht de smittevernregler som gjelder i oktober.Innkalling til årsmøte 21.02.2021

Vi er i vårt 125. år som lag (like gammel som NU – Noregs Ungdomslag) – og inviterer til årsmøte søndag 21.02.21 kl. 17.00.
Sted: På Framheim.
Vi tar forbehold om evt. smitteverntiltak som gjør at vi må utsette møtet.

Vanlige årsmøtesaker.
Er det saker du ønsker skal behandles? Meld fra skriftlig til styret senest innen 01.02.21. Send gjerne e-post: anne.strommesen@gmail.com

Sak som settes på sakslisten:
Bygging av tursti med tretrapp i Spansdalen er et samarbeid mellom flere lokal lag. Samarbeidsavtalen behandles på årsmøtet.

Vel møtt!

Ideer fra myldremøtet 25.10.20

6 medlemmer deltok på myldremøtet!

* «Kampen om Narvik» – Gen. Fleischer hadde en stund hovedkvarter på    
    ungdomshuset. Kan vi lage arrangement? Samarbeid med Krambuvika? 
    Skiltet knyttet til krigsminneløypa må vi få opp på veggen; brev sendes
    kommunen.
* Karneval for barn/unge
* «Bruktbu» istedenfor møterom i 1. etg. ? Tilbud til medlemmer om å donere
    «ting og tang» for salg
* Profilere parkeringsplassen til turgåere i nærområdet
* Erverve arealet på nedsida av Framheim
* Utleie til barnebursdag – skal vi reklamere/profilere tilbudet
* Revy sendes digitalt
* Dartkvelder
* Brettspill hver mandagskveld? Søke Frifond om penger til innkjøp. Låne  
   sjakkspill på  biblioteket.
* Få på plass internett/gjestenett på huset. Vi sjekker priser!
* Søke tilskudd til lydutstyr/høyttalere
* Julemesse
* Fjæra – legge til rette med bålplass og benker
* «Framheims venner» -skal det være mulig med «medlemsskap» kun i huset?
    Sak til årsmøtet.

Takk for alle ideer!