Innkalling til årsmøte 21.02.2021

Vi er i vårt 125. år som lag (like gammel som NU – Noregs Ungdomslag) – og inviterer til årsmøte søndag 21.02.21 kl. 17.00.
Sted: På Framheim.
Vi tar forbehold om evt. smitteverntiltak som gjør at vi må utsette møtet.

Vanlige årsmøtesaker.
Er det saker du ønsker skal behandles? Meld fra skriftlig til styret senest innen 01.02.21. Send gjerne e-post: anne.strommesen@gmail.com

Sak som settes på sakslisten:
Bygging av tursti med tretrapp i Spansdalen er et samarbeid mellom flere lokal lag. Samarbeidsavtalen behandles på årsmøtet.

Vel møtt!

Ideer fra myldremøtet 25.10.20

6 medlemmer deltok på myldremøtet!

* «Kampen om Narvik» – Gen. Fleischer hadde en stund hovedkvarter på    
    ungdomshuset. Kan vi lage arrangement? Samarbeid med Krambuvika? 
    Skiltet knyttet til krigsminneløypa må vi få opp på veggen; brev sendes
    kommunen.
* Karneval for barn/unge
* «Bruktbu» istedenfor møterom i 1. etg. ? Tilbud til medlemmer om å donere
    «ting og tang» for salg
* Profilere parkeringsplassen til turgåere i nærområdet
* Erverve arealet på nedsida av Framheim
* Utleie til barnebursdag – skal vi reklamere/profilere tilbudet
* Revy sendes digitalt
* Dartkvelder
* Brettspill hver mandagskveld? Søke Frifond om penger til innkjøp. Låne  
   sjakkspill på  biblioteket.
* Få på plass internett/gjestenett på huset. Vi sjekker priser!
* Søke tilskudd til lydutstyr/høyttalere
* Julemesse
* Fjæra – legge til rette med bålplass og benker
* «Framheims venner» -skal det være mulig med «medlemsskap» kun i huset?
    Sak til årsmøtet.

Takk for alle ideer!