Medlemskontingent 2020

Nytt år og igjen innbetaling av kontingent.
Det er igjen tid for å betale din medlemskontingent:
Kr. 250,- for voksne
Kr. 150,- for deg som er under 20 – eller over 70 år.
Kr 600,- for familien. Famile er voksne og barn under 18 år i samme husstand.

  • Meld inn navn på alle familiemedlemmene.

Betal til vår bankkonto 0540.07.80422. Vi sender ikke ut giro…
VIPPS tar vi også imot: 73100

Vi håper alle tillitsvalgte i laget, «gamle» og nye medlemmer betaler kontingenten innen 01.02.20 slik at vi slipper å kjøre med purringer i postkassene:-)

Takk for at du blir med på laget! Det setter vi stor pris på – du er viktig for UL Fram

Vinnere av julelotteriet 2019

Julemesse/julekafé ble arrangert på Framheim 7. desember -19. På forhånd og under arrangementet solgte vi lodd på bok. Sjekk her om du har vunnet:

Har du vunnet blir din gevinst levert snart.

Takk til dere som hadde stand på julemessa! Takk til alle som gav gevinst til lotteriet! Takk til alle som besøkte oss! Takk til alle som handlet i kaféen!

Velkommen tilbake i 2020!

Aktiviteter i desember 2019

Julekafé lørdag 7.12.19 og juletrefest 29.12.19
Lørdag 7. desember ønsker husflidsnemnda velkomme til julekafé/julemesse. Det blir salg av varer, loddsalg, tombola og salg av grøt, rømmegrøt, kaffe og kaker. Åpningstiden er 12.00-16.00.

Søndag 29. desember ønsker vi velkommen til tradisjonell juletrefest. Se arrangement på Facebook for mer informasjon. Ansvarlige for arrangementet er teatergruppa.