Medlemskontingent 2013

Vi minner om at kontingenten for 2013 må betales nå Vi oppfordrer alle – gamle og nye medlemmer – om å betale medlemskontingent for 2013 snarest. .

Kontingenten er
kr 100,- for deg som er under 20 år – og over 70 år.
kr 200,- for deg som er over 20 år.

Beløpet betales årlig til vår konto 0540 07 80422

Kakebakekonkurranse

Torsdag 28. juni 2012 inviterer UL Fram til kakebakekonkurranse kl. 18.00.Spis så mye kake og drikk som mye kaffe du vil for inngangsbilletten. 
Inngang kr 100,-/ loddtrekning på billetten.

Vi kårer den beste og den fineste kaka.

Påmelding for kakebakerne innen torsdag 28. juni kl. 16.00 til
Inger-Lise Thrane telefon 413 03 850.

Kakene må leveres seinest kl. 17.00 for bedømming.

Alle er velkommen!

(Sted: Framheim)

Medlemsmøte 30.mai

Onsdag 30. mai kl. 19.00 inviteres det til medlemsmøte i UL Fram.

Saker:
– orientering fra huskomiteen; arbeidsoppgaver/vedlikehold
– orientering fra styret
– orientering fra husflidsnemda
– orientering fra SIG; EkstremMoroHelg
– Lavangsvekka; – kakekonkurranse, tur 30.06
– eventuelt

Vår 2012

17.mai:
Takk til Inger Andreassen, Annlaug Johnsen og Karin Lind som tok initiativ og ansvar for å arrangere 17. mai på Framheim. Takk til kakebakerne!

Vår-dugnad
:
Beskjed sendes ut på mail.

Vei-rydding:
Styret delegerte til nestleder Roy-Andre Berg åfå med ungdommer i bygda/laget med på rydding langs kommunale veier  – etter evt. avtale med teknisk etat i kommunen.  Er du interessert i å være med på ryddedugnad? Ta kontakt med Roy-Andre Berg!

hilsen styret