«Oktoberbrev»

Hurra! Vi fyller 125 år! Søndag 17. oktober 2021 er datoen, og vi feirer mandag 18. og lørdag 23.10.21!

I tillegg til husflidsnemnda og vevernes utstilling og kafe i 2. etg. mandag 18.10:
Bente Norbakken stiller ut sin samling av fotballdrakter i 1. etg.

Lørdag 23.10.21 kl. 19.00 er det jubileumsfest på Framheim. Vi venter på din påmelding. NU, TUF og ordfører kommer – og vi håper også du kommer!

Nytt:
Gapahuken fra Samfunnsløftet er kommet og vi arbeider med å få satt den opp i Brekka ved akebakke.


Fra siste styremøte:
Vi kjøper inn lydanlegg til talebruk.
Vi ønsker årlig dialogmøte mellom lag/foreninger og frivilligsentralen.
-Anne har gitt beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg i 2022.