Innkalling til årsmøte 21.02.2021

Vi er i vårt 125. år som lag (like gammel som NU – Noregs Ungdomslag) – og inviterer til årsmøte søndag 21.02.21 kl. 17.00.
Sted: På Framheim.
Vi tar forbehold om evt. smitteverntiltak som gjør at vi må utsette møtet.

Vanlige årsmøtesaker.
Er det saker du ønsker skal behandles? Meld fra skriftlig til styret senest innen 01.02.21. Send gjerne e-post: anne.strommesen@gmail.com

Sak som settes på sakslisten:
Bygging av tursti med tretrapp i Spansdalen er et samarbeid mellom flere lokal lag. Samarbeidsavtalen behandles på årsmøtet.

Vel møtt!

Ideer fra myldremøtet 25.10.20

6 medlemmer deltok på myldremøtet!

* «Kampen om Narvik» – Gen. Fleischer hadde en stund hovedkvarter på    
    ungdomshuset. Kan vi lage arrangement? Samarbeid med Krambuvika? 
    Skiltet knyttet til krigsminneløypa må vi få opp på veggen; brev sendes
    kommunen.
* Karneval for barn/unge
* «Bruktbu» istedenfor møterom i 1. etg. ? Tilbud til medlemmer om å donere
    «ting og tang» for salg
* Profilere parkeringsplassen til turgåere i nærområdet
* Erverve arealet på nedsida av Framheim
* Utleie til barnebursdag – skal vi reklamere/profilere tilbudet
* Revy sendes digitalt
* Dartkvelder
* Brettspill hver mandagskveld? Søke Frifond om penger til innkjøp. Låne  
   sjakkspill på  biblioteket.
* Få på plass internett/gjestenett på huset. Vi sjekker priser!
* Søke tilskudd til lydutstyr/høyttalere
* Julemesse
* Fjæra – legge til rette med bålplass og benker
* «Framheims venner» -skal det være mulig med «medlemsskap» kun i huset?
    Sak til årsmøtet.

Takk for alle ideer!

Medlemskontingent 2020

Nytt år og igjen innbetaling av kontingent.
Det er igjen tid for å betale din medlemskontingent:
Kr. 250,- for voksne
Kr. 150,- for deg som er under 20 – eller over 70 år.
Kr 600,- for familien. Famile er voksne og barn under 18 år i samme husstand.

  • Meld inn navn på alle familiemedlemmene.

Betal til vår bankkonto 0540.07.80422. Vi sender ikke ut giro…
VIPPS tar vi også imot: 73100

Vi håper alle tillitsvalgte i laget, «gamle» og nye medlemmer betaler kontingenten innen 01.02.20 slik at vi slipper å kjøre med purringer i postkassene:-)

Takk for at du blir med på laget! Det setter vi stor pris på – du er viktig for UL Fram

Vinnere av julelotteriet 2019

Julemesse/julekafé ble arrangert på Framheim 7. desember -19. På forhånd og under arrangementet solgte vi lodd på bok. Sjekk her om du har vunnet:

Har du vunnet blir din gevinst levert snart.

Takk til dere som hadde stand på julemessa! Takk til alle som gav gevinst til lotteriet! Takk til alle som besøkte oss! Takk til alle som handlet i kaféen!

Velkommen tilbake i 2020!

Aktiviteter i desember 2019

Julekafé lørdag 7.12.19 og juletrefest 29.12.19
Lørdag 7. desember ønsker husflidsnemnda velkomme til julekafé/julemesse. Det blir salg av varer, loddsalg, tombola og salg av grøt, rømmegrøt, kaffe og kaker. Åpningstiden er 12.00-16.00.

Søndag 29. desember ønsker vi velkommen til tradisjonell juletrefest. Se arrangement på Facebook for mer informasjon. Ansvarlige for arrangementet er teatergruppa.