10 tusen takk Anne!

Etter 10 år som styreleder takker Anne Strømmesen for seg og levner stafettpinnen videre til Lene Sæther. Heldigvis, for oss, fortsetter Anne i styret. Stort og varmt takk for jobben du har gjort, Anne!

Anne Strømmesen legger opp som styreleder etter 10 år.
Foto: Evy Hansen

Årsmøtet presenterer:

Etter godt arbeid, først av valgkomiteen og deretter av årsmøtet har vi nå det nye styret på plass.

Det nye styret.
Fra venstre: Anne Strømmesen, Andreas Petter Berg (vara), leder Lene Sæther, Evy Hansen, Roy-Andre Berg, Jan Lund og Heidi Maria Karlsson (vara). Ingvild Markussen (vara) var ikke tilstede.
Foto: Hildur Sæther

«Oktoberbrev»

Hurra! Vi fyller 125 år! Søndag 17. oktober 2021 er datoen, og vi feirer mandag 18. og lørdag 23.10.21!

I tillegg til husflidsnemnda og vevernes utstilling og kafe i 2. etg. mandag 18.10:
Bente Norbakken stiller ut sin samling av fotballdrakter i 1. etg.

Lørdag 23.10.21 kl. 19.00 er det jubileumsfest på Framheim. Vi venter på din påmelding. NU, TUF og ordfører kommer – og vi håper også du kommer!

Nytt:
Gapahuken fra Samfunnsløftet er kommet og vi arbeider med å få satt den opp i Brekka ved akebakke.


Fra siste styremøte:
Vi kjøper inn lydanlegg til talebruk.
Vi ønsker årlig dialogmøte mellom lag/foreninger og frivilligsentralen.
-Anne har gitt beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg i 2022.

«Maibrev»

Hva skjer i mai:
Det er vår og det er tid for dugnad inne og ute! Det er trivelig å gjøre noe sammen og det er trivelig at det er fint i nærmiljøet vårt.

Velkommen til dugnad inne og ute på Framheim
mandag 10.05.21 kl. 18.00-21.00. Brus, kaffe og noe til kaffen til alle som deltar!
Ta med riva
Strandrydding i perioden 01.-23.05.21. Vi har meldt inn at vi tar strekningen Hesjevikelva-Lia. Deler av strekningen er allerede ryddet av trofaste ryddere!
Roy-Andre Berg er lagets kontaktperson, og du melder til han hvilken strekning du evt. rydder.

Veving
Hver mandag mellom kl. 18-21 er det vevkurs og veving i 2. etg. på Framheim.
«Frambutikken» er også åpen hver mandag.

Liaveien aktivitetspark
Gapahuk og bålpanne leveres i mai/juni. Vi får den fra Samfunnsløftet,Sparebank1 Nord-Norge. Vi må gjøre litt grunnarbeid og støype slik at gapahuken blir festet ordentlig til bakken (=dugnad).

Utebord til frivilligsentralen
Svein-Harald og Jostein har snekret utebord til Lavangen frivilligsentral. Frivilligsentralen har kjøpt inn materialene. Frivilligsentralen er takknemlig for vårt bidrag til uteplassen ved Ornessenteret.

Tilskudd vi er innvilget hittil i 2021:
Sparebankstiftelsen kr. 10 000 til rydding før 17. mai/inkl. rydding i fjæra.

TUF har gitt oss kr. 50 000,- i tilskudd til det vedlikeholdet vi har gjennomført utvendig på Framheim i januar/februar.

Søknader vi har sendt:
Noregs Ungdomslag– vi har søkt om kr. 20 000,- (maksbeløp) til feiring av 125 år for NU og oss.
03.06.21: Vi er innvilget kr 15 000,-

Statsskog Millionen Troms – vi har søkt om kr 10 000,- (maksbeløp) til utebenk i fjæra ved Framheim.
03.06.21: Avslag

Troms Kraft Bærekraftsfondet: Vi har søkt om kr. 50 000,- (maksbeløp) til innkjøp av utstyr til å etablere et folkeverksted for barn og unge- lære søm og reparasjon/gjenbruk/kreativitet.
03.06.21: Vi er innvilget kr 25 000,-

Amedia: Vi har søkt om kr 250 000,- til Liaveien aktivitetspark .
03.06.21: Avslag

Equinor:
03.06.21: Avslag

125 år!
Hildur Sæther, Inger Andreassen og Berit Johnsen blir med i planleggingskomitéen for feiringen av oss selv og Noregs Ungdomslag! Det er rom for et par stykker til i komitéen – meld fra til Anne om du vil være med. Anne (og 1 til?) skal være med fra styret, og vi satser på et planleggingsmøte i mai.
I søknaden til NU – som måtte sendes 1. mai – og derfor ikke er skrevet av en samlet hovedkomite – har leder skrevet at vi planlegger utstillinger for bygda og sosialt samvær for medlemmer – alt i oktober. NUs vilkår for tilskudd til feiring av jubileet er at arrangement skal speile aktiviteten i laget og ha minst 10 deltakere. Det vi kommer til å gjøre av markering/feiring må være i hht de smittevernregler som gjelder i oktober.