Vår 2012

17.mai:
Takk til Inger Andreassen, Annlaug Johnsen og Karin Lind som tok initiativ og ansvar for å arrangere 17. mai på Framheim. Takk til kakebakerne!

Vår-dugnad
:
Beskjed sendes ut på mail.

Vei-rydding:
Styret delegerte til nestleder Roy-Andre Berg åfå med ungdommer i bygda/laget med på rydding langs kommunale veier  – etter evt. avtale med teknisk etat i kommunen.  Er du interessert i å være med på ryddedugnad? Ta kontakt med Roy-Andre Berg!

hilsen styret